disclaimer
Fehlermeldung
 

BordHomeWelkom

....... op de website van Spoor 1 - 0 Zuid. Dit is de website van de Spoor 1 en Spoor 0 modelspoorclub Zuid.


Spoor 1- 0 Zuid is een modelspoorclub voor liefhebbers van de grotere schalen Spoor 1 (1:32) en Spoor 0 (1:45). Wij zijn een zogenaamde moduleclub en beschikken over een spoor 0 modulebaan (baanplan) alsmede een vaste spoor 1 baan (baanplan) bij één van de leden waar gereden kan worden. Er zijn plannen voor een spoor 1 modulebaan. Leden bouwen één of meerdere modules volgens vastgestelde normen, waardoor de modules aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot één grote baan. Omdat de leden zelf in de modules investeren en rijdend materiaal inbrengen, die eigendom van het lid zijn en blijven, en we niet over een vaste clubruimte beschikken, kan de contributie beperkt blijven. Alhoewel we geen echte grenzen trekken, richten we ons globaal tot het gebied onder de grote rivieren ten westen van Eindhoven inclusief de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden. Maar uiteraard is iedereen welkom. Lees hier onze flyer.


Contributie

Het contributie jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor het eerste jaar bedraagt de contributie en inschrijving € 50,00 bij toetreding tot de club vóór 1 juli en € 25,00 bij toetreding na 1 juli. Daarna betaald elk lid op 1 januari de jaarlijkse contributie van € 25,00. Opzeggingen kunnen uitsluitend aan het einde van het contributie jaar. Restitutie van contributie wordt niet verleend. Van deze contributie worden de kosten betaald voor o.a. website, promotie, reclame en secretariaat kosten. Enfin de kosten die elke vereniging heeft.


Doelstelling 

Onze doelstelling is de promotie van de schalen Spoor 1 en Spoor 0 en verbetering van de onderlinge contacten tussen hobbyisten in deze schalen. Dit willen we onder meer bereiken door: 

  • Deelname aan modelspoor en andere evenementen met onze modulebanen in de beide schalen; 
  • Informatiedagen- of avonden met workshops, themapresentaties en/of om onderling ervaringen en informatie te delen. (vergelijkbaar met wat in Duitsland Stammtisch-avonden wordt genoemd); 
  • Eigen rijdagen of rijweekenden; 
  • Gezamenlijk (model)spoor evenementen bezoeken of andere excursies/activiteiten ondernemen. 

Website

Op deze website willen we liefhebbers van beide sporen zo veel mogelijk informeren over beide sporen in de vorm van publicaties, forums, foto's en films. Ook trachten we hier bestanden op te bouwen met websites van andere clubs maar ook van leveranciers die producten in deze beide sporen aanbieden. Om een overzicht van andere clubs en banen maar ook van leveranciers zo kompleet mogelijk te krijgen, hebben we wel de hulp nodig van u. Wilt u uw club of baan of uw bedrijf hier vermeld hebben, neem dan contact op via het contactformulier of stuur een email aan rij.mee.m@spoor-1-0-zuid.nl

Aan onze website wordt continue gebouwd.