BordClub Spoor 1 - 0 ZuidHoe is het tot deze club gekomen?


Eén van de initiatiefnemers liep al langer met ideeën om een module club in het genoemde gebied op te richten voor Spoor 1 fans. Op enig moment kwam hij in contact met de voorzitter van de Nederlandse Modelspoor Federatie. In opslag stond de Rotterdamse Hef in Spoor 0 en wel de Hef zoals die heel wat jaren in het Utrechtse Spoorwegmuseum heeft gestaan. De Hef is na de verbouwing van het Spoorwegmuseum in eigendom van de NMF gekomen en stond al ruim 15 jaar ongebruikt in opslag. Verkocht werd hij niet. De NMF zocht mogelijkheden om deze unieke Hef, die veel modelspoorders vroeger in het Spoorwegmuseum zullen hebben zien staan, aan het grote publiek te tonen. Al snel werd het idee geboren een Spoor 0 Modulebaan te gaan bouwen met daarin de Hef opgenomen om vervolgens vanaf 2019 aan beurzen deel te nemen. Zo gezegd, zo gedaan dus werd er gelijk begonnen aan de modules en het baanontwerp.


Andere contacten van de initiatiefnemers op het Spoor 1 gebied, werden ook benaderd om zo twee vliegen in één klap te slaan en er een gecombineerde club voor Spoor 1 en Spoor 0 van te maken. De naam was snel gevonden : Spoor 1-0 Zuid.


Aangezien de Rotterdamse Hef uit het Spoorwegmuseum de aanleiding was om definitief tot deze club te komen, zal de Hef een belangrijk onderdeel zijn voor onze club. De club is officeel opgericht op 16 juni 2018. Zie hier het baanontwerp van de Spoor 0 baan waarin starks de Hef uit het spoorwegmuseum wordt opgenomen.