Zie ook

BordDe Hef in 1 op 45
De Hef van Rotterdam in 1 op 45

Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft twee keer een spoor 0 baan gehad. Deze modelbanen (spoor 0) van het Spoorwegmuseum dienden als demonstratiebaan voor het seinwezen bij de NS. Het stationsgebouw was gebaseerd op dat van Leiden. De hefbrug in de baan was geïnspireerd op de Hef van Rotterdam. De seinen en wissels werden bediend met een echte NX-installatie. NX-beveiliging is een elektromechanisch systeem voor het bedienen en beveiligen van spoorwegemplacementen. Het is in Nederland op veel plaatsen in gebruik geweest. Meer over NX-beveiliging kan je onder meer vinden op Wikipedia.

Kort na het maken van deze foto's is deze baan uit het museum verdwenen.

Het museum werd in 1927 opgericht en was aanvankelijk ondergebracht in een van de hoofdgebouwen van de NS in Utrecht. De collectie omvatte voornamelijk afbeeldingen, documentatie en attributen. In de jaren dertig werden de eerste initiatieven genomen tot behoud van oud spoorwegmaterieel. Als gevolg van de oorlog ging een deel hiervan verloren. Na tijdelijk ondergebracht te zijn geweest in het Rijksmuseum te Amsterdam, kon het museum in 1954 weer terugkeren naar Utrecht. Het werd ondergebracht in het in 1939 gesloten Maliebaanstation. Er was hier veel meer ruimte om de collectie aan het publiek te tonen. Ook kon er nu historisch materieel worden opgesteld.

Na 1954 hebben er verschillende verbouwingen en uitbreidingen plaats gevonden

Kort na het maken van de foto’s hierna in 1988 is de baan en dus de Hef uit het museum verdwenen.


   

  


De Modelspoorvereniging Weert heeft zich in 2004 over de baan ontfermd en hield zich bezig met de restauratie ervan. Zie de foto's hierna. Begin oktober 2010 is een groot deel van de baan echter gestolen. De Hef en de treinen zijn niet verdwenen en stonden in opslag. In 2018 hebben wij de Hef en de treinstellen " ontstoft" en deze mooie Rotterdamse Hef wordt, opgenomen in een Spoor 0 modulebaan,  vanaf 2019 tentoongesteld op modelspoor beurzen en andere evenement.


  


  


Zie hier ook een filmpje uit het Spoorwegmuseum waar je de Hef werkend in beeld ziet komen.


Kaartjes voor het Spoorwegmuseum kan je hier bestellen